ഗൾഫ് മലയാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും മറ്റു പ്രധാന വാർത്തകളും വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട രാജ്യത്തിന്റ്റെ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക .

COUNTRY JOINING LINK
OMAN : Click Here For Joining
QATAR : Click Here For Joining
SAUDI : Click Here For Joining
UAE : Click Here For Joining
KUWAIT : Click Here For Joining
BAHRAIN : Click Here For Joining
KERALA & INDIA : Click Here For Joining

Telegramil ലഭിക്കുവാൻ https://t.me/topgulfnews Download telegram app